Jesteś w: Home » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

27-600 Sandomierz , Świętokrzyskie
ul. Schinzla 13a, Zobacz na mapie
Tel: (15) 644-60-06
Fax: (15) 644-60-06
WWW: http://www.pwsz.sandomierz.pl
Email: rektorat@pwsz.sandomierz.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Instytut Humanistyczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Ogrodnictwa Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Warunki przyjęć na studia:

 • nabór na studia w roku akademickim 2010/2011 odbywa się na podstawie konkursu świadectw,
 • pod uwagę brane są przedmioty na świadectwie maturalnym lub dojrzałości oraz ukończenia szkoły.
 • na kierunku filologia są to:

Specjalność – Filologia angielska z językiem niemieckim:
1) język polski,
2) język angielski
3) język niemiecki
4) inny język obcy
5) jeden z przedmiotów wskazanych przez Kandydata spośród następujących: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Specjalność – Filologia germańska z językiem angielskim:
1) język polski,
2) język niemiecki
3) język angielski
4) inny język obcy
5) jeden z przedmiotów wskazanych przez Kandydata spośród następujących: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

 • na kierunku ogrodnictwo :

W postępowaniu brana będzie pod uwagę : kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez Uczelnię,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona przez Uczelnię,
 • 4 fotografie o wymiarach 37 mm x 55 mm (legitymacyjne) bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej   
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata (olimpiady, konkursy, certyfikaty itp.),
 • orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku,
 • dwie koperty formatu C6 i C4,
 • dwa znaczki na list za potwierdzeniem odbioru,
 • teczka tekturowa wiązana.


Dokumenty pzyjmowane są od 1 czerwca 2010 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Schinzla 13a w Sandomierzu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
ul. Schinzla 13a
27-600 Sandomierz                                              tel./fax 015 644 60 06