Jesteś w: Home » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

27-600 Sandomierz , Świętokrzyskie
ul. Schinzla 13a, Zobacz na mapie
Tel: (15) 644-60-06
Fax: (15) 644-60-06
WWW: http://www.pwsz.sandomierz.pl
Email: rektorat@pwsz.sandomierz.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Instytut Humanistyczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Ogrodnictwa Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu nawiązuje do wielowiekowych polskich i europejskich tradycji akademickich. Prowadzi działalność dla dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju Sandomierza i regionu świętokrzyskiego. Jej podstawowym zadaniem jest kształcenie młodzieży studenckiej na kompetentnych specjalistów oraz światłych i odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny. Przekazuje studentom wiedzę i umiejętności oraz kształtuje twórcze i odpowiedzialne postawy.

                   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu jest szczególną wspólnotą (universitas) nauczycieli, studentów i pozostałych pracowników Uczelni. Poczucie wspólnoty pozwala nam uznawać nadrzędne zasady i cele, przy poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw i aspiracji wszystkich jej członków. Szacunek dla dobra wspólnego buduje dobre imię Uczelni, utrwala akademickie obyczaje i wzorce kulturowe. Uczelnia utrzymuje więzi ze swoimi absolwentami, oczekując od nich godnych postaw w życiu zawodowym i publicznym oraz udziału w pomnażaniu dorobku Uczelni i podtrzymywaniu jego tradycji.

                   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu wraz z innymi uczelniami miasta uczestniczy w kreowaniu sandomierskiego ośrodka akademickiego. Uczelnia wspiera środowisko gospodarcze oraz oddziaływuje na otoczenie w sferze kultury materialnej i duchowej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu współpracuje ze szkolnictwem średnim- łączy nas bowiem wspólna troska o cywilizacyjny rozwój Ziemi Sandomierskiej i naszej Ojczyzny.

                   Społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wyraża wdzięczność i szacunek swoim organizatorom i przyjaciołom których determinacji i wysiłkom zawdzięczamy powstanie i rozwój. Spełnianie misji Uczelni jest dla naszej społeczności szczególną powinnością i zaszczytnym wyzwaniem.

 Rektor Prof. dr hab. Antoni Gawron