Jesteś w: Home » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu » Instytut Humanistyczny
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu » Instytut Humanistyczny

27-600 Sandomierz , Świętokrzyskie
ul. Schinzla 13a, Zobacz na mapie
Tel: (15) 644- 60-06 wewn. 121
tel. kom. 603-181-918

Fax: (15) 644-60-06
WWW: http://www.ih.vel.pl
Email: neofilologia@gmail.com

Nazwa kierunku Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Filologia angielska Filologia angielska - Licencjackie stacjonarne Filologia angielska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Filologia germańska Filologia germańska - Licencjackie stacjonarne Filologia germańska - Licencjackie niestacjonarne zaoczne

Pracownicy


 • prof. dr hab. Monika Adamczyk-Garbowska
 • prof. dr hab. Christopher Garbowski
 • prof. dr hab. Barbara Sadownik
 • dr Jan Hajduk - dyrektor Instytutu
 • dr Irena Turianska-Wasilewska
 • dr Jolanta Pacyniak
 • dr Anna Bąk-Średnicka
 • dr Magdalena Kossak
 • mgr Urszula Ośka
 • mgr Łukasz Furtak
 • mgr Piotr Ryba
 • mgr Marzena Miękina
 • mgr Agata Grzybowska
 • mgr Anna Janas
 • mgr Agnieszka Mucha

Rodzaje stypendiów


W naszej Uczelni przyznawane są następujące rodzaje stypendiów:


Stypendia socjalne
Stypendium socjalne przyznawane jest na okres jednego semestru (5 miesięcy).
Wymagane dokumenty: świadczące o liczbie członków w rodzinie (wypełniony formularz osobowy), zaświadczenie z urzędu gminy o wszystkich osobach zameldowanych w miejscu zamieszkania rodziny studenta.
1.    Zaświadczenia ze szkoły lub uczelni (każdego z rodzeństwa uczącego się).
2.    Wyroki sądu orzekające rozwód lub separację, zaświadczenia o aktualnej wysokości alimentów (akty zgonu w przypadku zgonu członków najbliższej rodziny studenta).
3.    Zaświadczenia z Urzędu Skarbowego o dochodach w poprzednim roku podatkowym (2008 dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, również zaświadczenie potwierdzające, że pełnoletni członkowie rodziny nie rozliczali się  za rok 2008).
4.    Zaświadczenie z urzędu gminy o uzyskanych dochodach z gospodarstwa rolnego dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny studenta, również zaświadczenie potwierdzające, że pełnoletni członkowie rodziny studenta nie uzyskali dochodu z gospodarstwa rolnego.
5.    Zaświadczenie potwierdzające adres stałego zamieszkania (zameldowania) studenta i członków jego rodziny

 

Stypendia za wyniki w nauce
Przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Podstawą do przyznania stypendium jest średnia ocen za poprzedni rok akademicki. Stypendium może otrzymać student, który uzyskał za rok studiów średnią ocen w wysokości co najmniej 4,0. Stypendium można otrzymać nie wcześniej niż po zaliczeniu pierwszego roku studiów (po zaliczeniu semestru do końca sesji poprawkowej). Stypendium przyznawane jest na 10 miesięcy.

 

Stypendia za wyniki w sporcie
Stypendium za wyniki w sporcie przeznaczone dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Podstawą do przyznania stypendium są wyniki sportowe uzyskane w poprzednim roku akademickim.

 

Stypendium mieszkaniowe
Stypendium mieszkaniowe (dot. studentów studiów stacjonarnych) otrzymuje student, gdy spełnia warunki do otrzymania stypendium socjalnego oraz jeśli mieszka w akademiku lub na kwaterze prywatnej (zaświadczenie potwierdzające zameldowanie w Domu Studenta lub na kwaterze prywatnej). Stypendium przyznawane jest na jeden semestr (5 miesięcy).

 

Stypendium na wyżywienie
Stypendium na wyżywienie otrzymuje student, jeśli złożył wniosek i dokumenty takie jak na stypendium socjalne. Stypendium przyznawane jest na jeden semestr (5 miesięcy).

 

Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
Stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych – otrzymuje student, jeśli złożył wniosek do którego dołączył orzeczenie o stopniu niepełnosprawności lub równorzędne (chodzi o orzeczenie wydane przez zespoły orzekające i lekarza orzecznika ZUS, a także orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów). Stypendium przyznawane jest na jeden semestr (5 miesięcy).

 

Zapomoga
Student otrzymuje zapomogę,  jeśli z przyczyn losowych znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej (np. spowodowanej śmiercią lub ciężką chorobą członka rodziny, klęską żywiołową). O zapomogę można wystąpić w dowolnym terminie, a otrzymać dwa razy w roku.


Kontakt


Adres:

 Instytut Humanistyczny

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu
ul. Schinzla 13a
27-600 Sandomierz

Dyrektor Instytutu - dr Jan Hajduk

pokój 121

Numery telefonów:

 • 156 446 006 wewn. 121  
 • 603 18 19 18 


E-mail: neofilologia@gmail.com

GG: 7239419