Jesteś w: Home » Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
Szukaj w mieście
Najpopularniejsze kierunki na uczelni z tej strony
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu

27-600 Sandomierz , Świętokrzyskie
ul. Schinzla 13a, Zobacz na mapie
Tel: (15) 644-60-06
Fax: (15) 644-60-06
WWW: http://www.pwsz.sandomierz.pl
Email: rektorat@pwsz.sandomierz.pl

Nazwa wydziału Studia I stopnia Studia jednolite Studia II stopnia
Licencjackie Inżynierskie Magisterskie Magisterskie uzupełniające
S NW NZ S NW NZ S NW NZ S NW NZ
Instytut Humanistyczny Licencjackie stacjonarne Licencjackie niestacjonarne zaoczne
Instytut Ogrodnictwa Inżynierskie stacjonarne Inżynierskie niestacjonarne zaoczne

Misja Uczelni


  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu nawiązuje do wielowiekowych polskich i europejskich tradycji akademickich. Prowadzi działalność dla dobra powszechnego oraz wszechstronnego rozwoju Sandomierza i regionu świętokrzyskiego. Jej podstawowym zadaniem jest kształcenie młodzieży studenckiej na kompetentnych specjalistów oraz światłych i odpowiedzialnych obywateli naszej Ojczyzny. Przekazuje studentom wiedzę i umiejętności oraz kształtuje twórcze i odpowiedzialne postawy.

                   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu jest szczególną wspólnotą (universitas) nauczycieli, studentów i pozostałych pracowników Uczelni. Poczucie wspólnoty pozwala nam uznawać nadrzędne zasady i cele, przy poszanowaniu indywidualnych przekonań, praw i aspiracji wszystkich jej członków. Szacunek dla dobra wspólnego buduje dobre imię Uczelni, utrwala akademickie obyczaje i wzorce kulturowe. Uczelnia utrzymuje więzi ze swoimi absolwentami, oczekując od nich godnych postaw w życiu zawodowym i publicznym oraz udziału w pomnażaniu dorobku Uczelni i podtrzymywaniu jego tradycji.

                   Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu wraz z innymi uczelniami miasta uczestniczy w kreowaniu sandomierskiego ośrodka akademickiego. Uczelnia wspiera środowisko gospodarcze oraz oddziaływuje na otoczenie w sferze kultury materialnej i duchowej. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu współpracuje ze szkolnictwem średnim- łączy nas bowiem wspólna troska o cywilizacyjny rozwój Ziemi Sandomierskiej i naszej Ojczyzny.

                   Społeczność akademicka Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu wyraża wdzięczność i szacunek swoim organizatorom i przyjaciołom których determinacji i wysiłkom zawdzięczamy powstanie i rozwój. Spełnianie misji Uczelni jest dla naszej społeczności szczególną powinnością i zaszczytnym wyzwaniem.

 Rektor Prof. dr hab. Antoni Gawron


Władze Uczelni


 • prof. dr hab. Antoni Gawron - Rektor Uczelni

   
 • prof. dr hab. Stanisław Wociór - Dyrektor Instytutu Przyrodniczego

   
 • dr Jan Hajduk - Dyrektor Instytutu Humanistycznego
 • mgr inż. Józef Burkowski - Kanclerz


              Skład Senatu PWSZ w Sandomierzu na kadencję 2008-2012:


 • prof. dr hab.  Antoni Gawron - Rektor Uczelni

 • prof. dr hab. Christopher Grabowski

 • prof. dr hab. Tadeusz Kęsik

 • prof. dr hab. Stanisław Wociór

 • dr Jan Hajduk

 • dr Janusz Suszyna 
 • mgr inż. Józef Burkowski

 • mgr Robert Pytka

 • Sandra Irzyk 
 • Maciej Stępień
   

Dane Teleadresowe


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
ul. Schinzla 13a
27-600 Sandomierz

tel/fax. 0 15 644 60 06

Lokalizacja PWSZ
(budynek uczelni znajduje się na terenie szpitala)

 

Główny adres pocztowy:

rektorat@pwsz.sandomierz.pl 

Adres Kanclerza:

kanclerz@pwsz.sandomierz.pl


Informacje dotyczące poszczególnych kierunków można uzyskać, wysyłając korespondencję pod następujące adresy:

ogrodnictwo@pwsz.sandomierz.pl

filologia@pwsz.sandomierz.pl


Dział Obsługi Studenta


e-mail:   filologia@pwsz.sandomierz.pl
             ogrodnictwo@pwsz.sandomierz.pl

Telefon:   015 644 60 06 wew. 101

Godziny przyjęć:

- dla studentów stacjonarnych
poniedziałek-piątek:  8.30-15.30

- dla studentów niestacjonarnych  (w czasie zjazdów)
piątek  9.00-17.00
sobota  9.00-13.00


Historia Uczelni


Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu jest publiczną uczelnią zawodową utworzoną na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2007 r. w sprawie utworzenia Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Sandomierzu ( Dz. U. Nr 160, poz. 1129) i jest jedyną tego typu placówką w województwie świętokrzyskim.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Stefana Jurgi z dnia 18 września 2007 r. uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunkach: filologia ( 3 letnie studia licencjackie) i ogrodnictwo (3,5 letnie studia inżynierskie).

Uczelnia, która  stała się niezbędnym podmiotem dla efektywniejszego wsparcia rozwoju miasta i regionu powstała dzięki staraniom grupy inicjatywnej o następującym składzie:

- Jego Ekscelencja Biskup Sandomierski ksiądz prof. dr hab. Andrzej Dzięga (obecnie  Arcybiskup Metropolita Szczecińsko – Kamieński),

- Senator RP Adam Massalski,

- Posłowie na Sejm RP: Krzysztof Lipiec i Jarosław Rusiecki,

- Deputowany do Parlamentu Europejskiego dr Czesław Siekierski,

- ówczesny Marszałek Województwa Świętokrzyskiego - Franciszek Wołodźko,

- ówcześni starostowie sandomierscy: Mieczysław Sawa i Marek Kwitek,

 - Burmistrz Miasta Sandomierza – Jerzy Borowski,

- ówczesny wiceprzewodniczący Sejmiku Samorządowego Województwa Świętokrzyskiego Ryszard Nagórny,

oraz profesorowie: Józef Szymański, Stanisław Adamczak, Ryszard Szczygieł, Ryszard Tokarski, Stanisław Grabias. Honorowy patronat dla tej inicjatywy objął wicepremier Przemysław Gosiewski.

Pierwszym rektorem PWSZ w Sandomierzu (pełniącym zresztą tę funkcję do dziś) został prof. dr hab. Antoni Gawron, związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Uczelnia kształci na dwóch kierunkach studiów – filologii ze specjalnościami : język angielski z językiem niemieckim i język niemiecki z językiem angielskim oraz ogrodnictwie ze specjalnością produkcja ogrodnicza.

Studia na anglistyce lub germanistyce trwają 3 lata, kończą się tytułem licencjata i zapewniają przygotowanie do nauczania tych języków w różnych typach szkół, zaś przygotowanie tłumaczeniowe daje możliwość odnalezienia się w biznesie czy usługach.

Studia na ogrodnictwie trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się uzyskaniem tytułu inżynierskiego. Nabyte umiejętności i wiedza z pewnością pozwolą na samodzielne prowadzenie nowoczesnego gospodarstwa ogrodniczego. Bogaty program zajęć praktycznych, w tym 8 – tygodniowe praktyki zagraniczne uczynią z absolwenta poszukiwanego fachowca w tej dziedzinie.

Od początku  swej działalności  Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  w Sandomierzu  współpracuje z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej i Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, a także z Uniwersytetem Humanistyczno-Przyrodniczym im. Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Już w pierwszych miesiącach swego istnienia PWSZ w Sandomierzu aktywnie włączyła się w działania lokalnego środowiska naukowego.

W listopadzie 2007 r. uczelnia dołączyła do grona organizatorów Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej  „Ogrodnictwo Ziemi Sandomierskiej”.

Niezwykłym wydarzeniem w działalności PWSZ w Sandomierzu było otrzymanie wspaniałego daru od mieszkańców niemieckiego miasta Emmendingen. Przekazali oni nowej sandomierskiej uczelni ponad pięć tysięcy wartościowych i pomocnych w procesie dydaktycznym książek.

Księgozbiór wzbogaciły także dary innego partnerskiego miasta Sandomierza , z Newark-on Trent.

Budynek, w którym mieści się uczelnia, przekazały na jej rzecz władze powiatu sandomierskiego . Do dyspozycji studentów jest prawie 1300 metrów powierzchni użytkowej i nowocześnie wyposażone sale wykładowe.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu została utworzona z myślą o wyrównaniu szans edukacyjnych  i przybliżeniu edukacji na poziomie wyższym młodzieży sandomierskiej oraz okolicznych ośrodków, dla której wielkie ośrodki akademickie z różnych względów byłyby niedostępne.


Zaproszenie Na Studia


Serdecznie zapraszam do podjęcia studiów w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sandomierzu. Kształcimy na dwóch kierunkach studiów – filologii ze specjalnościami: język angielski z językiem niemieckim i język niemiecki z językiem angielskim oraz ogrodnictwie.

Kierunek filologia to możliwość zdobycia wiedzy tak bardzo teraz potrzebnej, wręcz niezbędnej. W dzisiejszym świecie znajomość języków obcych to konieczność, by znaleźć lepszą pracę, także poza granicami naszego kraju. Otwarte granice sprawiają, że można swobodnie podróżować, a ze znajomością języków jest to o wiele łatwiejsze. Dodatkowo absolwenci tego kierunku w sandomierskiej PWSZ otrzymują wraz z tytułem licencjata uprawnienia do nauczania dwóch języków obcych.

Studia na kierunku ogrodnictwo pozwolą nie tylko na zdobycie tytułu inżyniera ogrodnictwa, ale również dadzą wiedzę i niezbędne przygotowanie do samodzielnego prowadzenia własnego gospodarstwa ogrodniczego. Zostając naszym studentem w przyszłości staniesz się poszukiwanym fachowcem w różnorodnych zawodach związanych z rolnictwem, ogrodnictwem, przetwórstwem.

Nasza Uczelnia zatrudniając wykwalifikowaną kadrę dydaktyczną gwarantuje wysoką jakość kształcenia. Zapewniamy bezpłatną naukę na studiach stacjonarnych i niskie czesne na studiach niestacjonarnych, a także różne formy pomocy stypendialnej.

Zapraszam zatem do pięknego Sandomierza. To tu przez podjęcie studiów  w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej zaczyna się Twoja przyszłość.

prof. dr hab. Antoni Gawron, Rektor


Warunki Przyjęć


Warunki przyjęć na studia:

 • nabór na studia w roku akademickim 2010/2011 odbywa się na podstawie konkursu świadectw,
 • pod uwagę brane są przedmioty na świadectwie maturalnym lub dojrzałości oraz ukończenia szkoły.
 • na kierunku filologia są to:

Specjalność – Filologia angielska z językiem niemieckim:
1) język polski,
2) język angielski
3) język niemiecki
4) inny język obcy
5) jeden z przedmiotów wskazanych przez Kandydata spośród następujących: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

Specjalność – Filologia germańska z językiem angielskim:
1) język polski,
2) język niemiecki
3) język angielski
4) inny język obcy
5) jeden z przedmiotów wskazanych przez Kandydata spośród następujących: historia, geografia, wiedza o społeczeństwie.

 • na kierunku ogrodnictwo :

W postępowaniu brana będzie pod uwagę : kolejność zgłoszeń

Wymagane dokumenty:

 • kwestionariusz,
 • kserokopia świadectwa dojrzałości potwierdzona przez Uczelnię,
 • kserokopia świadectwa ukończenia szkoły potwierdzona przez Uczelnię,
 • 4 fotografie o wymiarach 37 mm x 55 mm (legitymacyjne) bez nakrycia głowy, na jasnym tle,
 • dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej   
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dokumenty poświadczające osiągnięcia kandydata (olimpiady, konkursy, certyfikaty itp.),
 • orzeczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów na danym kierunku,
 • dwie koperty formatu C6 i C4,
 • dwa znaczki na list za potwierdzeniem odbioru,
 • teczka tekturowa wiązana.


Dokumenty pzyjmowane są od 1 czerwca 2010 r. w siedzibie Uczelni przy ul. Schinzla 13a w Sandomierzu.

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sandomierzu
ul. Schinzla 13a
27-600 Sandomierz                                              tel./fax 015 644 60 06